Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO"

Oferta / Zbieranie, transport i utylizacja wyrobów niebezpiecznych

  • Zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  • Zbieranie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych
  • Krótkie terminy odbioru odpadów
  • Ostateczne zagospodarowanie – utylizację, składowanie, unieszkodliwianie, recykling, w specjalistycznych instalacjach
  • Dostarczenie kart przekazania odpadów
  • Konsulting
  • Badanie odpadów
  • Doradztwo w zakresie zagospodarowania odpadów.

Polityka prywatności