Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO"

Oferta / Zbieranie, transport i utylizacja wyrobów niebezpiecznych

  • Zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  • Zbieranie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych
  • Krótkie terminy odbioru odpadów
  • Ostateczne zagospodarowanie – utylizację, składowanie, unieszkodliwianie, recykling, w specjalistycznych instalacjach
  • Dostarczenie kart przekazania odpadów
  • Konsulting
  • Badanie odpadów
  • Doradztwo w zakresie zagospodarowania odpadów.

CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI, AZBESTU I RECYKLINGU „CARO”

22-400 Zamość
ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12

Siedziba firmy
Sitaniec 114, 22-400 Zamość

tel./fax: 84 627 30 13
tel. kom. 608 435 133

e-mail: caro@zamosc.home.pl

Polityka prywatności