Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO"

Gospodarka odpadami

Zakres wykonywanych prac i usług:

  • plany gospodarki odpadami
  • strategie rozwoju alternatywnych źródeł energii dla miast i powiatów
  • raporty o oddziaływaniu na środowisko
  • studium wykonalności realizacji projektu
  • pozwolenia zintegrowane
  • przeglądy ekologiczne
  • raporty o bezpieczeństwie
  • inwentaryzacje

Wymienione prace i usługi wykonujemy profesjonalnie według najnowszych technologii w ścisłej kooperacji z liderami w branży.

Polityka prywatności