Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO"

Nasi klienci

Nasze realizacje obejmują:

 • jednostki wojskowe
 • urzędy miast i gmin
 • zespoły szkół
 • wyższe uczelnie
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i wodno-kanalizacyjnej
 • szpitale
 • stocznie
 • duże fermy hodowlane
 • osoby fizyczne
 • firmy budowlane

Polityka prywatności