Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO"

O firmie

Podstawa naszego działania to:

  1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
  2. Ocena ryzyka zawodowego
  3. Ochrona środowiska

Jesteśmy członkiem POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ "EKOROZWÓJ" - główny Ekspert PIGE do spraw oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, stosowanych w obiektach i urządzeniach budowlanych. Posiadamy decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwolenie na transport tych odpadów na terenie całego kraju

SZANOWNI PAŃSTWO!

Mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy z Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu "CARO" w Zamościu.
Wychodząc naprzeciw dyrektywom unijnym w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gospodarki odpadami, kierujemy swoją ofertę do tych wszystkich Państwa, którzy zechcą powierzyć nam swoje problemy, kłopoty czy troski, które wynikają z tak obszernego tematu jakim jest gospodarka odpadami.

Oferujemy Państwu nasze usługi w takich obszarach jak:

Gospodarka odpadami będącymi w kontakcie lub zawierającymi azbest, rtęć, ołów itp., a także papą odpadową, wełną mineralną , wełną szklaną i innymi
Azbest od oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest, opracowania inwentaryzacyjne, monitoring, demontaż, transport, utylizację po wystawieniu kompletu dokumentów
Prace remontowo-budowlane docieplenia, przebudowy, przemurowania kominów (nie kominków), wymiana pokryć dachowych, naprawy więźby dachowych, wstawianie okien połaciowych, orynnowania, okapy i zadaszenia, budowa budynków gospodarczych i rekreacyjnych, utwardzanie placów i ciągów pieszych
Usługi transportowe odpadów niebezpiecznych azbest, papa, wełna mineralna, wełna szklana, rtęć, ołów itp.

Pracę naszą cechuje: profesjonalizm, stosowanie nowych technologii i materiałów, kierowanie się w wysokim stopniu zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dysponujemy przeszkoloną i wykwalifikowaną załogą, posiadającą stosowne uprawnia. Podpisane umowy z składowiskami odpadów niebezpiecznych, firmami transportowymi posiadającymi uprawnienia oraz ścisła współpraca z instytucjami i firmami badawczymi gwarantuje, że nasze działania zapewnią prawidłowe postępowanie z wytworzonymi odpadami i zminimalizują ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Firma posiada polisy ubezpieczeniowe gwarantujące solidność i rzetelność wykonywanych przez nas prac.

Firma działa na terenie całego kraju.

Jestem przekonany, że będziemy w stanie zaspokoić Państwa oczekiwania i wymagania, a współpraca z nami zapobiegnie niezorganizowanemu wyzbywaniu się odpadów. Stosowanie niskich negocjowanych cen za nasze usługi spowodują Państwa zadowolenie i satysfakcję z dokonania należytego wyboru powierzając swój problem naszemu CENTRUM.

Łączę pozdrowienia
Prezes Roman Kulik

Polityka prywatności