Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO"

Oferta / Rozbiórki i wyburzenia

  • Wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i przemysłowych np. budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych , hoteli ,hal, hangarów, wiat, , obiektów magazynowych itp.
  • Ręczne rozbiórki części budynków jak: ścian, kominów, fundamentów itp. wszędzie tam gdzie użycie sprzętu ciężkiego jest niewskazane lub niemożliwe
  • Wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych skażonych substancjami lub materiałami niebezpiecznymi ( ołów , rtęć, nikiel, kobalt, farby , lakiery itp.) np.: galwanizernie, lakiernie, stacje paliw, olejarnie itp.
  • Demontaże i montaże konstrukcji stalowych.
  • Demontaże maszyn i urządzeń
  • Roboty ziemne.
  • Kucie betonu i żelbetonu.
  • Transport i utylizacja wyrobów porozbiórkowych
  • Pomoc w uzyskaniu stosownych zezwoleń,
  • Opracowania projektów i planów

Polityka prywatności