Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO"

Oferta / Demontaż wyrobów azbestowych

Zakres wykonywanych prac i usług:

 • ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest
 • opracowania inwentaryzacyjne
 • kosztorysy
 • demontaż, rozbiórka, usuwanie wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych, ścian, otulin, płyt warstwowych, wełny mineralnej itp.
 • monitoring
 • transport odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju
 • utylizacja odpadów azbestowych
 • wystawianie oświadczeń i kart przekazania odpadu
 • utylizacja papy, wełny mineralnej i szklanej
 • likwidacja mogilników i dołów osadowych, dzikich wysypisk, magazynów i nielegalnych składowisk
 • zbieranie i transport materiałów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – recykling, utylizacja.

Wymienione prace i usługi wykonujemy profesjonalnie według najnowszych technologii.

CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI, AZBESTU I RECYKLINGU „CARO”

22-400 Zamość
ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12

Siedziba firmy
Sitaniec 114, 22-400 Zamość

tel./fax: 84 627 30 13
tel. kom. 608 435 133

e-mail: caro@zamosc.home.pl

Polityka prywatności