Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO"

Oferta / Inwentaryzacje i oceny

Inwentaryzacje materiałów zawierających azbest metodą spisu z natury każdej posesji, pomiar wyrobów i materiałów zawierających azbest, ustalanie numerów ewidencyjnych działek oraz obrębów geodezyjnych. Wykonywana jest także dokumentacja fotograficzna. Dla każdego obiektu znajdującego się na terenie inwentaryzowanej posesji  sporządzana jest odrębna dokumentacja t.j. ocenę stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocenę taką  sporządzamy w dwóch egzemplarzach wg aktualnie obowiązującego wzoru z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 162 poz. 1089). oraz Informacje o wyrobach zawierających azbest wg aktualnie obowiązującego wzoru z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 8 poz. 31). Inwentaryzacja obejmuje oprócz wyrobów będących w eksploatacji również wszelkie odpady i materiały zmagazynowane zawierające azbest.

Polityka prywatności